On-page SEO optimalisatie

Bij on-page SEO optimalisatie hebben we het over het op de juiste wijze vullen van informatie zodat een pagina optimaal door zoekmachines gevonden kan worden.

On-page SEO optimalisatie

Wat gebeurt er bij on-page optimalisatie?

On-page SO optimalisatie passen we toe op een wijze, door de website zodanig te ontwerpen, dat alles gericht is op de ranking factoren van de zoekmachines. We weten goed hoe zoekmachines werken en het algoritme van Google is in grote lijnen doorgrond. We weten dus we welke technische punten belangrijk zijn en spelen daar op in. Enkele voorbeelden zijn:

Focus zoekwoord

Het focus zoekwoord is het woord, woorden of zin die een surfer ingeeft in de zoekbalk van een zoekmachine. Het is datgene waar hij naar op zoek is. Het is van belang dat deze term pas bij de inhoud van de tekst.

Pagina Titel

Elke pagina dient een eigen titel te hebben. De pagina titel van je website vind je bovenaan in het browservenster. De titel moet eenduidig en uniek zijn. De tekst van de titel dient in de tekst terug te keren. En mag niet te lang zijn zodat de zoekmachine deze makkelijk kan begrijpen. Titels moeten ongeveer 55 tot 60 tekens lang zijn.

Slug

De slug is de beschrijving onder de titel. In onderstaande afbeelding in het blauw.

Met de slug beschrijven we in highlights waar de pagina over gaat. Bij commerciële site worden nogal eens overdreven verkoopkreten in de slug gebruikt, die overigens vaak niet in Google Ads worden geaccepteerd.

Zoekwoorden

Het is belangrijk dat je je zoekwoorden (keywords) in je website en dus op je pagina’s gebruikt gericht op diegenen die mogelijk geïnteresseerd zijn in jouw informatie, jouw diensten of jouw producten.
Let bij het gebruikt van zoekwoorden ook de verschillende fases van een koopproces.

Meta-beschrijving

De meta-beschrijving is het stuk tekst achter de datum in bovenstaand afbeelding. In de meta-beschrijving kun je aan toelichting geven in woorden waar de betreffende pagina over gaat.
Deze samenvatting van de pagina is zeer belangrijk voor de zoekmachines.

Headers

De titel van de pagina, de pagina titel, als eerder beschreven noemt men ook de H1. De eerste header.
Headings zijn erg belangrijk zijn binnen on-page SEO optimalisatie. En er zij er meer, we hebben te maken met zes header, ook wel weergegeven als <H1>, <H2>…..<H6>.
Headers worden gebruikt om de tekst leesbaar te maken, door stukken van 300 woorden van elkaar te scheiden.
Hoe groter het getal van de header, hoe kleiner de lettergrootte.

Content

Elke content, tekst, afbeeldingen en video, met betrekking tot uw merk of bedrijfsnaam heeft waarde. In de digitale wereld is het zaak om de positieve gebruikerservaring te maximaliseren.
Daarnaast is het belangrijk om voldoende signaalwoorden te gebruiken, de zinslengte te beperken en zo min mogelijke de lijdende vorm te gebruiken.

Afbeeldingen

Afbeeldingen op de pagina die refereren aan de content worden positief gewaardeerd. Een zoekmachine kan de afbeelding zelf niet. Maar wel de naam van de afbeelding en de “alt-tag” van de afbeelding. De alt-tag bestaat uit tekst die de afbeelding beschrijft. Vergeet deze dus niet.

Dit zijn een aantal on-page SEO factoren, maar er zijn er veel meer.
Download voor meer informatie over de ranking factoren ons e-book.

Oyit, uw SEO specialist